Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sankce proti Ssocialistické federativní republice Jugoslávii/Svazové republice Jugoslávii

Autor práce: Hejsek, Jakub
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Krines, Vlastimil
Osoba oponující práci: Veselý, Zdeněk; Tejchman, Miroslav; Pelikán, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sankce proti Ssocialistické federativní republice Jugoslávii/Svazové republice Jugoslávii
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Dizertační práce analyzuje mezinárodní hospodářské a ostatní sankce nejprve z hlediska teorie sankcí a poté jejich aplikace na příkladu Socialistické federativní republiky Jugoslávie a Svazové republiky Jugoslávie. Kromě toho zahrnuje analýzu hospodářského uspořádání obou států a následně důsledky uplatnění hospodářských sankcí. Pomocí komparace kriticky hodnotí zvolené sankční nástroje, jejich efektivitu a vynucování ze strany mezinárodního společenství. V práci je využita česká i zahraniční literatura spolu s osobní zkušeností autora s regionem v době sankcí.
Klíčová slova: Socialistická federativní republika Jugoslávie; Svazová republika Jugoslávie; Srbsko; mezinárodní sankce; mezinárodní hospodářství

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sankce proti Ssocialistické federativní republice Jugoslávii/Svazové republice Jugoslávii
Překlad názvu: Sanctions against Socialist Federal Republic of Yugoslavia and Federal Republic of Yugoslavia
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Author analyses international economic and other sanctions at first from the theoretical view. Outcomes of the analysis are then applied on cases of Socialist Federal Republic of Yugoslavia and Federal Republic of Yugoslavia. Dissertation also includes the analysis of the economic structure of the two countries as well as the analysis of impact of sanctions followed with critical assessment of the sanction tools, their effectiveness and the level of enforcement by the international community. Dissertation is based on Czech and international literature as well as direct experience of the author with the region during the sanctions period.
Klíčová slova: Federal Republic of Yugoslavia; Serbia; Socialist Federal Republic of Yugoslavia; International Sanctions; International economy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2003
Datum podání práce: 30. 9. 2009
Datum obhajoby: 2016
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.