CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE
Autor práce:
Potužák, Pavel
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Kadeřábková, Božena
Osoba oponující práci:
Holman, Robert; Kubíček, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This dissertation explores four big topics in the Austrian economic theory. Chapter 1 elucidates the Austrian theory of capital. It introduces basic tools that are further used in the analysis of the business cycle. It also clarifies some misunderstandings in this theory. Chapter 2 investigates the evolution of the interest rate over the business cycle that is predicted by the Austrian theory of economic fluctuations. Chapter 3 examines the pure time preference theory. It shows with the help of a simple neoclassical graphical and mathematical apparatus that there is a fundamental flaw in this theory. It suggests that the notions of want and good must be explicitly separated, and it concludes that the time preference as well as the subjective exchange ratio between present goods and future goods may take on any value. Chapter 4 explores the business cycle dynamics in the economy with permanently rising natural output. Simple monetary policy rule that was designed to eliminate economic fluctuations is discussed in detail.
Klíčová slova:
business cycle; natural rate of interest; capital; Austrian school

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2007
Datum podání práce:
19. 9. 2012
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Oponentura:
Oponentura:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.