Návrh a podpora support procesu ve firmě eWay System s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh a podpora support procesu ve firmě eWay System s.r.o.
Autor práce:
Pejšek, David
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Maryška, Miloš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Thesis analyses actual state of service support in eWay System s.r.o. company. Goal of this thesis is to define possible optimalizations of this service and implement them into real company's environment.
Klíčová slova:
Service support; Helpdesk; Optimalization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2013
Datum podání práce:
30. 6. 2013
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.