Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Balance of Payments in case of the Netherlands

Autor práce: Mussina, Bidana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Osoba oponující práci: Pour, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Balance of Payments in case of the Netherlands
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of the paper is to investigate the qualitative aspects of factors determining current account imbalances in Netherlands and to find out if it is a problematic area, and means to sustain it. Series of explanatory variables were considered that referred to the sectorial contribution of Dutch current account and could have significantly contributed to the surplus development in the past decades. The trade balance, in particular for goods, by far accounted for the largest part of the persistent and substantial Dutch current account surplus, additionally contribution of the savings and investment behavior of multinationals and pension funds were adding up to current account surplus.
Klíčová slova: The Netherlands; Current account surplus; Global imbalances; Multinational companies; Export / re-export; Balance of payments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2015
Datum podání práce: 8. 11. 2015
Datum obhajoby: 20.11.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52188_xmusb00.pdf [4,77 MB]
Oponentura44801_xpouj10.pdf [198,16 kB]
Hodnocení vedoucího52188_xsimo09.pdf [199,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52188/podrobnosti