Společenská odpovědnost firem – IKEA a její strategie CSR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Společenská odpovědnost firem – IKEA a její strategie CSR
Autor práce:
Pokorná, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němec, Otakar
Osoba oponující práci:
Zemanová, Lenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Master's thesis aims to explore the CSR strategy of IKEA in comparison with the real actions and measures. The main hypothesis is, that IKEA really is a social responsible company and IKEA Czech Republic is sufficiently involved in the implementation of the IKEA's CSR strategy. The practical part focuses on exploring CSR activities focusing on the social pillar and activity of IKEA Czech Republic. Own primary research is a part of the empirical part. The research aims to explore how consumers and employees perceive the corporate social responsibility of IKEA. The other hypothesis, that IKEA social responsibility is positively perceived by the public and employees, is confirmed thanks to the survey among consumers and interviews with some employees of IKEA Černý Most.
Klíčová slova:
IKEA; social pillar; Corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2014
Datum podání práce:
15. 8. 2015
Datum obhajoby:
18.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49557_xpokl15.pdf [2,27 MB]
Oponentura:
44545_Zemanová.pdf [427,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
49557_nemeco.pdf [327,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49557/podrobnosti