Strategic framework for Commercial Real Estate Investment in CEE region. The Case of Commercial Real Estate in Prague, Czech Republic.

Autor práce: Burman, Ksenia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Krause, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategic framework for Commercial Real Estate Investment in CEE region. The Case of Commercial Real Estate in Prague, Czech Republic.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The goal of this thesis is to show on the real case study how to open successful shopping centre in Prague. For this I have analysed the industry, identified key success factors and future trends, prepared the CEE market outlook and compared the situation in CEE capitals. Then I moved to the case study for opening SC Bubny in Prague 7. I have made PESTLE analysis, described the project and its current situation, analysed the catchment area, competitors and created a customer profile according to demographic situation in the catchment area. Based on the research and trends I have made a concept for SC Bubny, including the size of the SC, leasing plan, events and services that should be offered and then assessed its profitability and prepared valuation. As a result I have received potentially successful shopping centre with good profitability ratios and a framework for opening a SC in Prague.
Klíčová slova: Shopping centre; Commercial real estate; CEE; Investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 09.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50381_xburk17.pdf [5,06 MB]
Veřejná příloha12194_xburk17.xlsx [35,01 kB]
Veřejná příloha12195_xburk17.pdf [39,15 kB]
Oponentura44330_krausej.pdf [428,60 kB]
Hodnocení vedoucího50381_tylll.pdf [133,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50381/podrobnosti