Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Proces přijetí IFRS Evropskou unií a jeho dopady na uplatňování IFRS v rámci jejího prostoru

Autor práce: Menc, Matouš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valášková, Mariana
Osoba oponující práci: Žárová, Marcela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Proces přijetí IFRS Evropskou unií a jeho dopady na uplatňování IFRS v rámci jejího prostoru
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá historií harmonizace v oblasti finančního výkaznictví na území Evropské unie a historií vzniku mezinárodních účetních standardů. Přijetí IFRS Evropskou unií jakožto prostředku harmonizace hraje významnou roli pro aktuální stav regulace finančního výkaznictví na jejím území. Dále se pak práce věnuje samotnému schvalovacímu procesu pro přijetí IFRS nastavenému Evropskou unií, analýze časových dopadů tohoto procesu na data účinnosti jednotlivých standardů a rovněž také vlivu Evropské unie na konečné znění přijatých standardů.
Klíčová slova: EFRAG; IFRS; IASB; Evropská unie; Harmonizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Proces přijetí IFRS Evropskou unií a jeho dopady na uplatňování IFRS v rámci jejího prostoru
Překlad názvu: The process of adoption of IFRS by the European Union and its impact on the application of IFRS within its area
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the history of harmonisation in the area of financial statements in the European Union and the history of international accounting standards. The European Union accepting IFRS as a means of harmonisation represents a significant step in the present status of financial statement regulation within its area. The thesis further addresses the issue of the approval procedure for accepting IFRS set by the Union, furthermore, it deals with the analysis of time influence of this procedure on the individual standards coming into effect. Finally, the thesis concerns the EU's influence on the final version of the accepted standards.
Klíčová slova: Harmonisation; IASB; EFRAG; IFRS; European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2015
Datum podání práce: 1. 9. 2015
Datum obhajoby: 16.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52392_xmenm06.pdf [1,92 MB]
Oponentura44355_zarova.pdf [53,98 kB]
Hodnocení vedoucího52392_xvalm31.pdf [87,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52392/podrobnosti