Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Arabská klientela lázní ve městě Teplice pohledem ekonomickým, správněprávním a sociálně psychologickým

Autor práce: Reisingerová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Osoba oponující práci: Lechner, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Arabská klientela lázní ve městě Teplice pohledem ekonomickým, správněprávním a sociálně psychologickým
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem arabských lázeňských hostů ve městě Teplice. Řeší důvody pobytu muslimů v Evropě, v České republice a konkrétně i v Teplicích. Dále se zabývá vztahy mezi Českou republikou a muslimy z hlediska legislativy a nejvýznamnějších kulturních odlišností. Cílem práce bylo zjistit, jaké dopady má příjezd arabských hostů do města Teplice v oblasti ekonomické, správně právní a sociálně psychologické. Dílčím cílem bylo odhalit příčiny nesnášenlivosti Tepličanů vůči arabským hostům. Práce nepotvrzuje hypotézu, že ekonomické přínosy arabských lázeňských hostů převažují nad sociálně psychologickými negativy, proti nimž Tepličané brojí, z důvodu nemožnosti porovnání těchto dvou oblastí, avšak potvrzuje tvrzení, že arabští lázeňští hosté pro město představují ekonomický přínos.
Klíčová slova: islamofobie; Teplice; lázně; muslimové

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Arabská klientela lázní ve městě Teplice pohledem ekonomickým, správněprávním a sociálně psychologickým
Překlad názvu: Economic, Administrative-legal and Socio-psychological Persectives od Arab Clients at the Spas in Teplice
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with topical issue of Arab spa visitors in Teplice. It solves the reasons why Muslims stay in Europe, in the Czech Republic, and particularly in Teplice. It also deals with the relations between the Czech Republic and Muslims in terms of legislation and significant cultural differences. The aim was to find out what impacts have the arrival of Arab visitors to the town of Teplice from the point o view of economy, administration law and social psychology. The secondary aim was to uncover the causes of intolerance of inhabitants of Teplice against Arab guests. The work confirms the hypothesis that the economic benefits of the Arab spa guests outweigh the social psychological negatives or more precisely that Arab spa guests of the city imagine economic benefits.
Klíčová slova: Spa; Islamophobia; Teplice; Muslims

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2015
Datum podání práce: 30. 9. 2015
Datum obhajoby: 16.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53788_xreie03.pdf [914,80 kB]
Oponentura44436_lect01.pdf [315,38 kB]
Hodnocení vedoucího53788_lout01.pdf [383,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53788/podrobnosti