Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Content marketing strategy in business

Autor práce: Mysina, Karina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Osoba oponující práci: Karlíček, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Content marketing strategy in business
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This master thesis introduces the modern entertaining, educating, and inspiring way of communication with customers which is content marketing. The author established the following goals while running the research: to define the elements of content marketing strategy; to analyze the existing content marketing strategy of the case brand; to build buyer persona profile for the case brand's target segment; to develop recommendations for improvement of the case brand's content marketing strategy. The case brand chosen is Adidas. The author analyzes the existing content marketing strategy of the brand with the help of five essential SEO audits, particularly, technical SEO audit, keywords research, content audit, link footprint, and social SEO audit. In addition, consumer analysis in the form of questionnaire is run to develop buyer persona for Adidas. The outcomes of interview with an Adidas employee facilitated the analysis. As a result, the author generated the content plan and recommendations for improvement content marketing strategy of the main distribution channels. Moreover buyer persona and the content marketing funnel with three levels of likelihood were created.
Klíčová slova: buyer persona; content plan; content marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2014
Datum podání práce: 16. 8. 2015
Datum obhajoby: 27.08.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49775_xmysk03.pdf [1,83 MB]
Veřejná příloha12163_xmysk03.pdf [686,20 kB]
Oponentura44117_karlm.pdf [119,09 kB]
Hodnocení vedoucího49775_stritesv.pdf [157,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49775/podrobnosti