Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Spotřebitel a jeho chování na trhu hudby v ČR

Autor práce: Fiala, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Osoba oponující práci: Filipová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spotřebitel a jeho chování na trhu hudby v ČR
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá spotřebním chováním na trhu hudby v České republice. Identifikuje situaci a objasňuje chování českých spotřebitelů na tomto trhu. Dále zjišťuje, jaké mají tito konzumenti preference, jaký vliv má na jejich jednání internet a další technologie a v jaké míře se jednotlivé věkové kategorie od sebe odlišují. Práce je rozdělena na čtyři jednotlivé kapitoly s tím, že první až třetí kapitola se týká teorie ohledně spotřebitelova chování a ve čtvrté kapitole je proveden samotný výzkum. Jako podklad pro tento výzkum byla použita data získaná prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření a statistické údaje ohledně světového a českého hudebního trhu.
Klíčová slova: spotřební chování; Česká republika; hudba; dotazníkové šetření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spotřebitel a jeho chování na trhu hudby v ČR
Překlad názvu: The consumer and his behaviour on the music market in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with consumer behaviour on the music market in the Czech Republic. Moreover, it identifies the situation and clarifies the behaviour of Czech consumers on the market. Furthermore it provides results of an inquiry about consumer preferences, how their behaviour is influenced by the use of Internet and other technologies, and to what extent various age groups differ from each other. The thesis is divided into four chapters, the first, the second and the third chapter cover theories about consumer behaviour and the fourth chapter is devoted to the research itself. Statistical data regarding world and Czech music market as well as data collected by means of questionnaire were used throughout this thesis as the basis for the research.
Klíčová slova: questionnaire; consumer behaviour; music; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2014
Datum podání práce: 4. 5. 2015
Datum obhajoby: 18.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47204_xfiap20.pdf [1,04 MB]
Oponentura43571_filipova.pdf [62,00 kB]
Hodnocení vedoucího47204_zeman.pdf [61,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47204/podrobnosti