Spotřebitel a jeho chování na trhu hudby v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spotřebitel a jeho chování na trhu hudby v ČR
Autor práce:
Fiala, Patrik
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Jiří
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with consumer behaviour on the music market in the Czech Republic. Moreover, it identifies the situation and clarifies the behaviour of Czech consumers on the market. Furthermore it provides results of an inquiry about consumer preferences, how their behaviour is influenced by the use of Internet and other technologies, and to what extent various age groups differ from each other. The thesis is divided into four chapters, the first, the second and the third chapter cover theories about consumer behaviour and the fourth chapter is devoted to the research itself. Statistical data regarding world and Czech music market as well as data collected by means of questionnaire were used throughout this thesis as the basis for the research.
Klíčová slova:
questionnaire; consumer behaviour; music; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2014
Datum podání práce:
4. 5. 2015
Datum obhajoby:
18.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47204_xfiap20.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
43571_filipova.pdf [62,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
47204_zeman.pdf [61,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47204/podrobnosti