Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza marketingového využití sociální sítě \\Facebook ve Fitness Studio MAT

Autor práce: Steklá, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Osoba oponující práci: Ditrich, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingového využití sociální sítě \\Facebook ve Fitness Studio MAT
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Analýza marketingového využití Facebooku ve Fitness Studio MAT. První část vysvětluje pojem sociální síť a specifikuje různé kategorie sociálních sítí, v rámci kterých uvádí nejznámější typy sítí ve světě a v České republice. V druhé části je analyzována marketingová strategie Fitness Studio MAT a provedena SWOT analýza. V následující části byly stanoveny výzkumné otázky, které byly ověřovány, zda jsou pravdivé či nikoli za pomoci dotazníkového šetření zákazníků Fitness Studio MAT. Na základě výsledků v dotazníkovém šetření byly v poslední kapitole stanoveny návrhy na zlepšení a rozvoj sportovního centra.
Klíčová slova: sociální sítě; Fitness Studio MAT; Facebook; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingového využití sociální sítě \\Facebook ve Fitness Studio MAT
Překlad názvu: Analysis of marketing usage of social network \\Facebook in Fitness Studio MAT
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theme of bachelor thesis is Analysis of marketing usage of social network Facebook in Fitness Studio MAT. The first chapter explains the term social network, specifies different types of social networks and introduces the most known types of social networks all over the world and in the Czech republic. In the second chapter the marketing strategy in the company Fitness Studio MAT has been analysed and SWOT analysis of the centre has been made. In further chapter research questions have been created which were checked out if they are true or not by questionnaire survey of the customers in Fitness Studio MAT. On the basis of results in the questionnaire survey there have been made proposals for improving and development of the sport centre.
Klíčová slova: social networks; Fitness Studio MAT; Facebook; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2014
Datum podání práce: 10. 4. 2015
Datum obhajoby: 02.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48074_xstep79.pdf [1,25 MB]
Veřejná příloha11116_xstep79.pdf [222,64 kB]
Veřejná příloha11117_xstep79.pdf [91,89 kB]
Veřejná příloha11118_xstep79.pdf [433,04 kB]
Oponentura43031_Ditrich.pdf [208,03 kB]
Hodnocení vedoucího48074_sedlacek.pdf [63,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48074/podrobnosti