Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketing na sociálních sítích se zaměřením \\na LinkedIn a jeho využitím ve firmě SITA

Autor práce: Grätz, Richard
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Osoba oponující práci: Slaba, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních sítích se zaměřením \\na LinkedIn a jeho využitím ve firmě SITA
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na téma sociálních sítí a jejich využití k marketingu. První kapitola je zaměřena na charakteristiku sociálních sítích, Je zde stručně zmíněna i jejich historie a také způsob, kterým je mohou využívat firmy. Druhá kapitola je věnována podrobné analýze sítě LinkedIn a jejímu využití. V poslední kapitole je pak představena firma SITA, její cíle v oblasti sociálních sítích a jakým způsobem jich dosahuje.
Klíčová slova: marketing; LinkedIn; SITA; sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních sítích se zaměřením \\na LinkedIn a jeho využitím ve firmě SITA
Překlad názvu: Marketing on social networks with the focus on LinkedIn \\and its usage in company SITA
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is focused on the topic social networks and their use in marketing. First chapter is focused on charasteristics and short history of social networks. In the second chapter introduces the social network LinkedIn and its analysis. In the last chapter is described the company SITA, what goals does the company come on social networks with and how does she reach them.
Klíčová slova: marketing; social networks; LinkedIn; SITA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 02.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49374_xgrar00.pdf [1,03 MB]
Oponentura43326_Slaba.pdf [27,85 kB]
Hodnocení vedoucího49374_sedlacek.pdf [64,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49374/podrobnosti