Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hospodaření vybrané příspěvkové organizace - Gymnázium Strakonice

Autor práce: Andrle, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Osoba oponující práci: Ištvánfyová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodaření vybrané příspěvkové organizace - Gymnázium Strakonice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Obsah bakalářské práce je věnován neziskovému sektoru, konkrétně příspěvkovým organizacím zřízených územními samosprávnými celky. Zabývá se jejich hospodařením, financováním a účetnictvím. Praktická část je zaměřena na hospodaření autorem vybrané příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem, Gymnázia Strakonice. V práci je využito analýzy pro rozklad výkazu zisku a ztrát, komparace pro zobrazení odlišného vývoje jednotlivých finančních ukazatelů a syntézy pro sjednocení dílčích zkoumání v jeden ucelený závěr.
Klíčová slova: účetnictví; analýza hospodaření; Gymnázium Strakonice; příspěvkové organizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodaření vybrané příspěvkové organizace - Gymnázium Strakonice
Překlad názvu: Management and accounting of allowance organization - Gymnazium Strakonice
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The content of the bachelor's thesis is dedicated to non-profit-making sector, especially to allowance organizations established by municipal authorities. It is engaged to its economy, financing and accounting. The practical part involves the economy of author's chosen allowance organization named Gymnazium Strakonice established by the region of South Bohemia. The author uses the analysis method for profit and loss account, the method of comparison for mapping a development each financial indicator and the synthesis method for unification the whole research in one conclusion.
Klíčová slova: accounting; management analysis; Gymnazium Strakonice; allowance organizations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2015
Datum podání práce: 7. 5. 2015
Datum obhajoby: 23.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51121_xandj27.pdf [1,93 MB]
Oponentura41934_istvanfy.pdf [135,87 kB]
Hodnocení vedoucího51121_zouhart.pdf [195,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51121/podrobnosti