Ekonometrická analýza hodnot karet počítačové hry Hearthstone

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza hodnot karet počítačové hry Hearthstone
Autor práce:
Karaffa, David
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cahlík, Tomáš
Osoba oponující práci:
Kuchina, Elena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor's thesis is focused on analysis of price and real game value of cards in online card game Hearthstone. Main point of the thesis is application of two selected econometric methods (Least Squares Method and Ordered Choice Model) on untraditional subject. Sample consists of 105 cards with twelve attributes. Every card's price is then formulated as a sum of all its attributes. We then use econometric methods to calculate value of attributes and total game value of every card. Calculations are done using gretl and EViews 8 software. The results are compared to assumptions made from the point-of-view of the player and to the price of the cards. The goal is to decide, whether or not cheap cards, popular class cards and other cards are underpriced/overpriced. Results of both methods show that cheap cards are not as underpriced as expected and that popular cards are really underpriced. Expensive card Pyroblast is compared to its previous state before the price of the card was increased because of the game balance and results show that the card's value is closer to price it used to have. Both methods are compared and in this instance, ordered choice model is decided from the statistic point of view as the superior and more suitable method.
Klíčová slova:
EViews 8; gretl; Hearthstone; Ordered Chioce Model; Least Squares Method

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2015
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
25.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53213_xkard13.pdf [691,37 kB]
Veřejná příloha:
11877_xkard13.xlsx [46,67 kB]
Oponentura:
43482_xkuce10.pdf [246,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
53213_qcaht00.pdf [173,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53213/podrobnosti