Argentina po ekonomické krizi v roce 2002

Autor práce: Melicharová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Osoba oponující práci: Kačírková, Eliška

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Argentina po ekonomické krizi v roce 2002
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je popsat ekonomickou situaci Argentiny od roku 2002 do současnosti. Práce je založena na teoretických i historických poznatcích o finančních či ekonomických krizích, dále je zkoumán průběh argentinského bankrotu z roku 2002, jeho příčiny a dopady a následně je popsán politicko-ekonomický vývoj země až do současnosti. První kapitola se zaměřuje na teoretický popis finančních a ekonomických krizí, který je nutný pro pochopení terminologie v následujících kapitolách. Druhá kapitola zkoumá průběh, příčiny a následky bankrotu roku 2002 a nastiňuje situaci, která mu předcházela. Ve třetí kapitole je popsána současná politicko-ekonomická situace Argentiny.
Klíčová slova: Argentina; krize; finanční; bankrot

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Argentina po ekonomické krizi v roce 2002
Překlad názvu: Argentina after economic crisis of 2002
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is based on economic situation in Argentina after bancruptcy which ocurred in 2002. The aim of the bachelor thesis is to theoretically describe economic and financial crisis in the beginning and its causes,course and impacts. The second chapter concerns the bancruptcy of 2002 and its causes and in the end the political and economic impact and course. The third chapter describes current argentinian economic situation, its problem and currency policy which is connected with future heading of the country.
Klíčová slova: bancruptcy; Argentina; crisis; financial

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 18.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce47158_xmelj17.pdf [1,26 MB]
Oponentura41751_xkace03.pdf [63,48 kB]
Hodnocení vedoucího47158_xsuct04.pdf [61,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47158/podrobnosti