Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Atraktivity spojené s hudbou jako potenciál rozvoje cestovního ruchu v ČR - Místa spojená s A. Dvořákem a L. Janáčkem

Autor práce: Ticháková, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci: Heřmanová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Atraktivity spojené s hudbou jako potenciál rozvoje cestovního ruchu v ČR - Místa spojená s A. Dvořákem a L. Janáčkem
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce charakterizuje atraktivity spojené s hudbou v České republice, konkrétně s klasickou hudbou a místy spojenými s Antonínem Dvořákem a Leošem Janáčkem, kteří jsou z našich klasických skladatelů nejznámější i v zahraničí a jejich tvorba je silně spojena s těmito místy. V práci jsou popsány aspekty kulturního cestovního ruchu a atraktivit spojených s hudbou, dále je v ní analyzováno využití potenciálu kulturně historických a organizovaných atraktivit, které v souvislosti s Dvořákem a Janáčkem v ČR existují. Dále je v ní navrženo, jak by bylo možné potenciálu vytvořeného spojením ČR s Dvořákovou a Janáčkovou tvorbou využít lépe v cestovním ruchu. Místa související s těmito dvěma slavnými hudebními skladateli by se díky silnějšímu využití v cestovním ruchu mohla stát navštěvovanější a rozvinutější.
Klíčová slova: festivaly; kulturní cestovní ruch; památníky; hudba; atraktivity; destinace; návštěvnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Atraktivity spojené s hudbou jako potenciál rozvoje cestovního ruchu v ČR - Místa spojená s A. Dvořákem a L. Janáčkem
Překlad názvu: Attractions connected with music as a potential for the development of tourism in the Czech Republic - Places connected with A. Dvořák and L. Janáček
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis characterizes the attractions associated with music in the Czech Republic, particularly with classical music and sites connected with Antonin Dvorak and Leos Janacek, who are our most famous classical composers even abroad, and their work is strongly connected to these places. It describes the aspects of cultural tourism and of the attractions connected with the music, then it analyses the current use of the potential of cultural and organized attractions in connection with Dvorak and Janacek. In addition, it suggests how the potential of the sites connected with Dvorak and Janacek could be used better in tourism. Sites associated with these two famous composers, due to a stronger use in tourism, could become frequented and more developed.
Klíčová slova: music; attendance; festivals; attractions; cultural tourism; destination; monuments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 27.05.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48121_xtice00.pdf [1,90 MB]
Oponentura42339_hermanov.pdf [302,00 kB]
Hodnocení vedoucího48121_jaro.pdf [63,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48121/podrobnosti