Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Demografická struktura obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 2004-2013 v kontextu nezaměstnanosti

Autor práce: Tyleček, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Osoba oponující práci: Jílek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Demografická struktura obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 2004-2013 v kontextu nezaměstnanosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje a trhu práce Moravskoslezského kraje v letech 2004-2013 v kontextu nezaměstnanosti. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na vazbu demografického vývoje a nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje, a to za pomoci zpracování analýzy demografického vývoje a trhu práce. Teoretická část se věnuje definování jednotlivých pojmů a ukazatelů použitých v rámci analýzy. Zároveň se zabývá teoretickou problematikou nezaměstnanosti. Praktickou část tvoří obecná charakteristika kraje, analýza trhu práce a demografická analýza Moravskoslezského kraje ve sledovaném období 2004-2013. Na základě výsledků analýz lze říci, že trh práce v kraji ovlivňuje zejména záporné migrační saldo, dlouhodobě stárnoucí obyvatelstvo a klesající počet obyvatel.
Klíčová slova: nezaměstnanost; demografická struktura; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Demografická struktura obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 2004-2013 v kontextu nezaměstnanosti
Překlad názvu: Demographic structure in the Moravian-Silesian region in the period of 2004-2013 in the context of unemployment
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on analysis of demographic development and labour market in Moravian-Silesian region in the period of 2004-2013 in the context of unemployment. The goal is to create a complex view of the connection between demographic development and unemployment in the Moravian-Silesian region through the analysis of demographic development and labour market. The theoretical part contains description of terms and indicators used in the analysis. It also concentrates on theoretical problematics of unemployment. The analytical part is focused on general characteristic of the region, analysis of the labour market and demographic analysis of the Moravian-Silesian region in the period of 2004-2013. Based on the results of the analysis we are able to say that the labour market in the region is mainly influenced by negative balance of migration, long term aging population and population decline.
Klíčová slova: labour market; unemployment; demographic structure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 27.05.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51151_xtylm00.pdf [1,99 MB]
Oponentura42553_xjilp05.pdf [202,25 kB]
Hodnocení vedoucího51151_rihg01.pdf [206,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51151/podrobnosti