Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Humanitární logistika a její outsourcing, logistika Lékařů bez hranic

Autor práce: Abíková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Osoba oponující práci: Dvořák, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Humanitární logistika a její outsourcing, logistika Lékařů bez hranic
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce přibližuje postavení logistiky v oblasti humanitární pomoci. Teoretická část je věnována definici základních pojmů. Zároveň přibližuje vznik a náplň činnosti humanitární organizace Lékaři bez hranic. Praktická část popisuje logistické zajištění mise v Agoku v Jižním Súdánů při výskytu akutní podvýživy.
Klíčová slova: logistika; logistický řetězec; humanitární pomoc

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Humanitární logistika a její outsourcing, logistika Lékařů bez hranic
Překlad názvu: Humanitarian logistics, logistics outsourcing and MSF logistics
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Thesis is focused on the role of logistics on humanitarian aid. The theoretical part is devoted to basic definitions of the topic. This part is also devoted to describing formation and activities of humanitarian organization Doctors Without Borders. The practical part presents the logistics of the mission in Agok in South Sudan.
Klíčová slova: logistics; supply chain; humanitarian aid

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 19.05.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51480_xabij00.pdf [2,92 MB]
Oponentura42399_Dvořák.pdf [480,46 kB]
Hodnocení vedoucího51480_mervart.pdf [326,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51480/podrobnosti