Regionální osobní železniční doprava v České republice

Autor práce:
Slavíček, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Růžička, Miloš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regionální osobní železniční doprava v České republice
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza regionální osobní železniční dopravy v České republice. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budu věnovat legislativní úpravě osobní železniční dopravy v České republice a Evropské Unii. Opírat se budu o zákon 266/1994 Sb. o drahách, Prohlášení o dráze celostátní a regionální a čtyři balíčky o železničních drahách, které přijala Evropská Unie. Praktická část bude obsahovat v první polovině krátký popis železničních drah v České republice, kde nevystupuje jako majitel nebo provozovatel stát, v části druhé analýzu vybrané trati.
Klíčová slova:
Železnice Desná; Železniční doprava; Regionální železniční tratě; Liberalizace železnic; Zákon o drahách

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra logistiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regionální osobní železniční doprava v České republice
Překlad názvu:
Regional personal railway transportation in Czech Republic
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of the thesis is an analysis of regional personal railway transportation in Czech Republic. The thesis is divided to theoretical and practical part. In the theoretical part I will devote myself to legislation of personal railway transportation in Czech republic and European Union. I will extract from law 266/1994 Sb. o drahách, Prohlášení o dráze celostátní a regionální and four railway packages from European Union. The practical part will contain in the first part a short description of Czech railways, where the owner or keeper is not the state. The second part will be an analysis of a chosen railway.
Klíčová slova:
Railway service; Železnice Desná; Railway law; Railway liberalization; Regional railways

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Logistics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2015

Datum podání práce:
6. 5. 2015

Datum obhajoby:
19.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52504_xslap28.pdf [1012,56 kB]

Oponentura:
41964_Růžička.pdf [740,81 kB]

Hodnocení vedoucího:
52504_zeleny.pdf [328,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52504/podrobnosti