Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

The Analysis of Price Jumps on Electricity Market: Case Study of the Czech Republic

Autor práce: Vokolek, Aleš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rod, Aleš
Osoba oponující práci: Dušek, Libor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The Analysis of Price Jumps on Electricity Market: Case Study of the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of diploma thesis is to find factors which cause the power price jumps in the case of the Czech Republic and at the same time it gives special emphasis on the impact of the power generation from renewables. For this purpose two-step model is applied when the first part is presented by the GARCH-EARJI model, but this model shows as unsuitable for analysis of electricity market. Thus instead of the GARCH-EARJI output, the second step of the model uses a firm boundary for definition of a jump and these founded jumps employs as a dependent variable in the ordered probit model. According to the results a large change in German power generation from renewables increases probability of power price jump. The results also confirm the impact of Germany national holidays on the Czech power price dynamics when at first holidays cause a negative price jump and then the reverse jump follows after the end of these holidays. On contrary, the influence of temperature, market coupling with Hungary and used transmission capacity are found as insignificant regarding their impact on power price jump in case of the Czech power market.
Klíčová slova: Power price jumps; Power export; Market-coupling; Renewables

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2013
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 06.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43243_xvoka02.pdf [2,25 MB]
Oponentura40525_dusl00.pdf [397,03 kB]
Hodnocení vedoucího43243_xroda01.pdf [206,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43243/podrobnosti