Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomická dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Případová studie – Srbsko.

Autor práce: Kloboučníková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Osoba oponující práci: Zemanová, Štěpánka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Případová studie – Srbsko.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou ekonomické dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Konkrétně se zaměřuje na bilaterální zahraniční rozvojovou spolupráci se Srbskou republikou. První část práce tvoří teoreticko-metodologický základ konceptu zahraniční rozvojové spolupráce a její ekonomické dimenze včetně zapojení soukromého sektoru. Druhá část se již konkrétněji zabývá zahraniční rozvojovou spoluprací České republiky a procesem její transformace. Třetí část je pojata formou případové studie, která je zaměřena na praktickou demonstraci ekonomické dimenze zahraniční rozvojové spolupráce, kterou v tomto případě představuje zapojení soukromého sektoru do rozvojových projektů v Srbsku.
Klíčová slova: projekt; ekonomická diplomacie; komerční návaznost; Srbsko; Česká republika; Zahraniční rozvojová spolupráce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Případová studie – Srbsko.
Překlad názvu: Economic dimension of the official development assistance of the Czech Republic. Case study - Serbia
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of this diploma thesis is the economic dimension of the official development assistance of the Czech Republic. Namely, it focuses on bilateral development assistance with the Republic of Serbia. The first part of the thesis consists of theoretical and methodological framework of the official development assistance and its economic dimension inluding the role of the private sector. The second part concerns the Czech development assistance and the process of its transformation more specifically. The third part is conceived as a case study aimed at practical demonstration of economic dimension of the official development assistance, which is in this case represented by the role of the Czech private sector in development projects in Serbia.
Klíčová slova: project; economic diplomacy; Official development assistance; commercial linkage; Serbia; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2013
Datum podání práce: 12. 5. 2015
Datum obhajoby: 27.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43926_xklok00.pdf [1012,28 kB]
Oponentura39591_zemanova.pdf [65,29 kB]
Hodnocení vedoucího43926_drulakr.pdf [65,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43926/podrobnosti