Argentina: ekonomika a postavení v mezinárodním cestovním ruchu

Autor práce: Šilínková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Osoba oponující práci: Brůžková, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Argentina: ekonomika a postavení v mezinárodním cestovním ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vlivem ekonomického vývoje Argentiny na cestovní ruch v letech 2004--2013. V daném období byl zkoumán vývoj makroekonomických ukazatelů (HDP, nezaměstnanosti, inflace a salda platební bilance) a vývoj cestovního ruchu v zemi (příjezdového, výjezdového a domácího). Část práce je věnována srovnání konkurenceschopnosti v ekonomice a v cestovním ruchu. Zmíněny jsou také specifické problémy a charakteristiky argentinské ekonomiky.
Klíčová slova: mezinárodní cestovní ruch; Argentina; konkurenceschopnost; makroekonomické ukazatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Argentina: ekonomika a postavení v mezinárodním cestovním ruchu
Překlad názvu: Economy of Argentina and its position in international tourism
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on the influence of the economic situation of Argentina on its tourism in the years 2004--2013. The development of macroeconomic indicators (GDP, unemployment, inflation and balance of payments) and tourism (inbound, outbound and domestic) was analysed in the given period. Part of the thesis deals with the competitiveness in economy and tourism. Also the specific problems and characteristics of Argentina's economy are mentioned.
Klíčová slova: Competitiveness; Macroeconomic Indicators; International Tourism; Argentina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 28.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce44938_xsilj00.pdf [2,36 MB]
Oponentura40373_xbrup05.pdf [61,41 kB]
Hodnocení vedoucího44938_abrham.pdf [61,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44938/podrobnosti