Global risks and their influence on the market entrance strategies of business to business companies

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Global risks and their influence on the market entrance strategies of business to business companies
Autor práce:
Rudenko, Kirill
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Cook, Gina
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This work is dedicated to the problematic of interconnectivity of global risks landscape to the market entry strategies of a company, market entry strategy in particular. The aim is to show the significance of risks and how neglecting the risk and being passive about receiving a deeper insight into the nature of risk can be disastrous for the company's goals and wellbeing. The area of application is East Asia. The studied cases concern multinational corporations and their activities on the global scale.
Klíčová slova:
Global Risks; Multinational Corporations; Marketing; Eastern Asia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 11. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
27.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45388_xrudk01.pdf [626,59 kB]
Oponentura:
40302_sterbovl.pdf [62,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
45388_cook.pdf [156,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45388/podrobnosti