Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Brand equity jako důležitý faktor v bankovnictví

Autor práce: Malysheva, Kseniia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křížek, Tomáš
Osoba oponující práci: Teplý, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Brand equity jako důležitý faktor v bankovnictví
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá brandingem v oblasti bankovnictví. Zaměřuje se především na vztah hodnoty brandů bank a marketingových nákladů vynaložených těmito bankami s cílem potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o jejich závislosti. Dále se zabývá vlivem hodnoty brandu na tržní kapitalizaci společnosti. Úvodní teoretická část definuje pojem brand, jeho roli a výhody jak pro výrobce, tak i pro spotřebitele. Také popisuje metody a cíle ocenění jeho hodnoty. Praktická část je věnována analýze vztahu hodnoty značky a marketingových nákladů a také vlivu hodnoty značky na tržní kapitalizaci bank.
Klíčová slova: marketingové náklady; tržní kapitalizace; bankovnictví; Brand equty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Brand equity jako důležitý faktor v bankovnictví
Překlad názvu: Brand equity as an important factor in banking
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with branding in banking. It focuses primarily on the relationship between the value of the brands of banks and marketing costs incurred by these banks in order to confirm or refute the hypothesis of their addiction. It also deals with the influence of the value of brands in the market capitalization of the company. The theoretical part defines brand, its role and benefits for both producers and consumers. It also describes the methods and aims of appreciation of its value. The practical part is devoted to the analysis of the relation of brand values and marketing costs, and also the influence of the values of the brand on the market capitalisation of the banks.
Klíčová slova: market capitalisation; marketing costs; banking; Brand equty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2014
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 20.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47259_xmalk28.pdf [1,58 MB]
Oponentura38672_tepp00.pdf [64,26 kB]
Hodnocení vedoucího47259_xkrit10.pdf [38,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47259/podrobnosti