Comparison of Management Accounting and Controlling in English-speaking and German-speaking countries

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Comparison of Management Accounting and Controlling in English-speaking and German-speaking countries
Překlad názvu:
Porovnání manažerského účetnictví a controllingu v anglicky mluvících a německy mluvících zemích
Autor práce:
Davidyan, Sergey
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Wagner, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Král, Bohumil
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat rozdíly a podobnosti controllingu a manažerského účetnictví v německy mluvících a anglicky mluvících zemích.Pozornost je věnována ekonomickému zázemí spolu s společenskými podmínkami, které způsobily vznik controllingu a manažerského účetnictví v německy mluvících a anglicky mluvících zemích.Důležitým úkolem je také zjistit, jak a do jaké míry jsou rozdíly mezi těmito dvěma disciplínami ovlivňují fungování podniku. Základní metodou zkoumání je popisná metoda, která zahrnuje sběr, analýzu, syntézu a srovnání dostupných údajů týkajících se tématu.
Klíčová slova:
anglicky mluvící; německy mluvící ; controlling; manažerské účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra manažerského účetnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 5. 2014
Datum podání práce:
5. 11. 2014
Datum obhajoby:
04.12.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50380_xdavs00.pdf [1,10 MB]
Oponentura:
39673_kral.pdf [147,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
50380_wagner.pdf [6,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50380/podrobnosti