Projektové řízení autorských kurzů v Prázdninové škole Lipnice - analýza a metodický průvodce

Autor práce:
Riedl, Zbyněk
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hrůzová, Helena
Osoba oponující práci:
Trčková, Renáta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projektové řízení autorských kurzů v Prázdninové škole Lipnice - analýza a metodický průvodce
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zpřehlednění projektového cyklu autorských kurzů v neziskové organizaci Prázdninová škola Lipnice. Práce vymezuje pojmy projektové řízení, oblast neziskových organizací a metody řízení projektu. Vzhledem ke specifické oblasti působení Prázdninové školy Lipnice, osvětluje tato práce také metodu zážitkové pedagogiky. Analytická část se zabývá přehledem projektového cyklu. Na tento navazuje analýza činností rozkladem hierarchické struktury prací a metodou ganttova diagramu pak rozprostře jednotlivé úkoly v rámci doby trvání projektu. V závěru se práce zabývá analýzou rizik při vedení autorského kurzu metodou mapy rizik a u kritických faktorů navrhuje dílčí opatření.
Klíčová slova:
Projektové řízení; Zážitková pedagogika; Ganttův diagram; Projektový cyklus; Prázdninová škola Lipnice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra managementu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projektové řízení autorských kurzů v Prázdninové škole Lipnice - analýza a metodický průvodce
Překlad názvu:
Project management of authorial courses in Vacation school Lipnice - analysis and methodical guide
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Goal of this thesis is clear arrangement of project cycle for open courses in Vacation school Lipnice. Thesis deals with terms project cycle, non-profit organisation sector and project management methods. In therm of specific education method of Vacation school Lipnice, focuses this thesis also on explanation of experiental learning method. Analytic part uses work breakdown structure method, project cycle analysis and Gantt chart application. In the end is this thesis focused on improving leadership skills with risk analysis. Uses risk map method and for most dangerous risk factors brings sugesstions.
Klíčová slova:
Vacation school Lipnice; Experiental learning; Gantt chart; Project management; Project cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 12. 2011

Datum podání práce:
2. 5. 2012

Datum obhajoby:
17.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35260_xriez00.pdf [6,54 MB]

Veřejná příloha:
9777_xriez00.unknown [1,34 MB]

Oponentura:
39344_Trčková.pdf [432,10 kB]

Hodnocení vedoucího:
35260_hruzova.pdf [328,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35260/podrobnosti