Market Entry Strategy of Casamundo GmbH to the Czech Market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Market Entry Strategy of Casamundo GmbH to the Czech Market
Autor práce:
Zapletalová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Tisovski, Marija
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The objective of this thesis is to select the most suitable market entry mode and create a marketing strategy for accommodation rental company Casamundo GmbH. Suggested strategy will be based on characteristics of the Czech market and consumers and will help the company to establish itself in the market. The thesis is divided into three parts. Theoretical part summarizes main concepts and frameworks focused on foreign market entry and marketing strategy creation. It is followed by introduction of Casamundo GmbH and analysis of external and internal environment that will serve as a base for evaluation of company's strengths and weaknesses. Last part summarizes results of survey conducted among Czech consumers. Based on all collected data market entry mode is then suggested and the marketing strategy including adjustment to marketing mix is proposed.
Klíčová slova:
E-commerce; International Expansion; Market Analysis; Market Entry Strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 12. 2013
Datum podání práce:
15. 9. 2014
Datum obhajoby:
09.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45821_xzapv01.pdf [2,44 MB]
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
39241_qtism51.pdf [68,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
45821_kralp.pdf [49,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45821/podrobnosti