Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. s důrazem na využití ukazatele EVA

Autor práce: Vokáč, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. s důrazem na využití ukazatele EVA
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je vyhodnocení finanční výkonnosti a zdraví společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. v letech 2007 až 2013. Před aplikační částí je poskytnuto seznámení s procesem finanční analýzy, jejími uživateli, informačními zdroji a omezeními, jakož i popis základních metod. Následuje stručná charakteristika analyzované společnosti. Po té je proveden vlastní rozbor účetních výkazů horizontální a vertikální analýzou, následovaný analýzou poměrovými ukazateli. Významné místo v práci zaujímá kalkulace ekonomické přidané hodnoty, jejíž výše je považována za klíčový a souhrnný výstup finanční analýzy.
Klíčová slova: vertikální analýza; rentabilita; poměrový ukazatel; náklady kapitálu; horizontální analýza; finanční analýza; ekonomická přidaná hodnota; čistý operační zisk; čistá operační aktiva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. s důrazem na využití ukazatele EVA
Překlad názvu: Financial Analysis of Choceňská mlékárna s.r.o. with Emphasis on the Use of the EVA Indicator
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Goal of the thesis is to evaluate financial performance and health of company Choceňská mlékárna s.r.o. between years 2007 and 2013. Prior to the application part is provided familiarization with a process of financial analysis, its users, information resources and limits, as well as a description of basic methods. Next part contains a brief characterization of the analyzed company. After then, an analysis of financial statements is done by horizontal and vertical analysis followed by a financial ratios analysis. Significant point represents a calculation of company's economic value added, which is seen as a key and comprehensive output of the financial analysis.
Klíčová slova: Profitability; Net Operating Profit; Net Operating Assets; Horizontal Analysis; Financial Analysis; Vertical Analysis; Financial Ratio; Economic Value Added; Cost of Capital

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2014
Datum podání práce: 16. 6. 2014
Datum obhajoby: 17.09.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46924_xvoko00.pdf [2,75 MB]
Oponentura39436_Marek.pdf [162,71 kB]
Hodnocení vedoucího46924_stankova.pdf [158,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46924/podrobnosti