Revitalizace objektů brownfields v Ústeckém kraji: případová studie Větruše

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Revitalizace objektů brownfields v Ústeckém kraji: případová studie Větruše
Autor práce:
Grosse, Jindřich
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Krejčová, Nikola
Osoba oponující práci:
Wokoun, René
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze revitalization of the chateau Větruše, situated in Ústí nad Labem and to define repercussion of the reconstruction on Ústí region. Escpecially the reprecussions on tourism, living conditions of inhabitants and other aspects of regional development. In the theoretical part there is recapitulated general knowledge about brownfields, its definition, classification, options of solving and the possibility of financial support. The second part of thesis is focused on brownfields in Ústí nad Labem. Primarily on charting of subjects with specific examples of brownfields. The emphasis is placed on process of revitalization of Větruše, on current state of chateau complex and its benefit for regional development. The benefits of revitalization are evaluated especially on base of freely avaliable statistical data and data earned by survey.
Klíčová slova:
regional development; Větruše; Ústí nad Labem; brownfields

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 3. 2014
Datum podání práce:
25. 5. 2014
Datum obhajoby:
09.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47254_xgroj07.pdf [1,63 MB]
Oponentura:
39329_wokoun.pdf [398,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
47254_xstan01.pdf [345,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47254/podrobnosti