External and Internal Influence Factors of European SME's Choice of Entry Strategy to Brazil

Autor práce: Lemke, Anna Katharina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Krause, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: External and Internal Influence Factors of European SME's Choice of Entry Strategy to Brazil
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Brazil, as one of the BRIC countries, has been on the map of international expansion for years. A broad number of multinational companies have been present in these market for decades but also the number of SMEs expanding to Brazil has been growing constantly. This study intents to take a closer look at prominent external and internal influence factors of the choice of entry strategy to a foreign market and evaluates their relevance to the entry strategies of Medium Size Businesses from the DACH region and the Netherlands who have previously expanded to Brazil.
Klíčová slova: Brazil ; SME; Mode of Entry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2014
Datum podání práce: 30. 8. 2014
Datum obhajoby: 10.09.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47824_xlema00.pdf [1,49 MB]
Oponentura39349_krausej.pdf [422,40 kB]
Hodnocení vedoucího47824_tylll.pdf [135,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47824/podrobnosti