Migrace v České republice se zaměřením na kraj Vysočina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Migrace v České republice se zaměřením na kraj Vysočina
Překlad názvu:
Migration in Czech Republic with focus on Vysočina region
Autor práce:
Novotný, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Říhová, Gabriela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this dissertation thesis is to evaluate the internal migration of population in the Czech Republic. Basic terminology will be explored in the first theoretical part of the thesis, together with an explanation of migration theories and the migration indicators. The second practical part will be devoted to the actual analysis of internal migration in the Czech Republic based on selected demographic and economic indicators of recent years. I will specifically cover the Vysočina region in a more detailed analysis, where I will focus mostly on migration flows between various areas of the region at different levels of zonation. A separate chapter is devoted to the impact of migration on the labor market in the region.
Klíčová slova:
demography; migration; Vysočina region

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 3. 2013
Datum podání práce:
24. 8. 2013
Datum obhajoby:
2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.