Learning Model “The Body” with Integration of Mass Cooperation in the Medical Research

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Learning Model “The Body” with Integration of Mass Cooperation in the Medical Research
Autor práce:
Beca, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hartman, Ladislav
Osoba oponující práci:
Konstacky, Michal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Body project is a combination of a knowledge base information system and a social network for cooperative research. The project centers on aspects of the innovative information system in the medical research and its processes. The project processes data in advanced computational centers. Its goal is to establish a dynamic model of a human body with all its details on the molecular level. This model will serve for purposes of testing various simulated scenarios and will modify itself with increasing data available. The data will be collected form medical centers and research centers of molecular biology. In the result this model will serve to fabricate tailored medications. The thesis includes detailed project management plan as well as the environmental, technical, and risk analysis. Two stages field research was conducted, and its implications were presented.
Klíčová slova:
tailored medication; information system; modeling; medical research; innovation; healthcare; cooperative research; advanced computing; knowledge management; social network

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2009
Datum podání práce:
25. 8. 2010
Datum obhajoby:
2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Veřejná příloha:
Oponentura:
Hodnocení vedoucího:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.