Využitie sietí „Social Media Networks“ a analýza trendov elektronického marketingu v hotelierstve

Autor práce: Jančík, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Osoba oponující práci: Juhás, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využitie sietí „Social Media Networks“ a analýza trendov elektronického marketingu v hotelierstve
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na oblasť elektronického marketingu v hotelierstve. Jej základom je analýza ukazovateľov výkonnosti elektronického marketingu dvoch pražských hotelov, Aria a Golden Well, ktoré využívajú technológie elektronického marketingu pre podporu predaja. Cieľom práce je analyzovať výkonnosť elektronického marketingu na základe vybraných ukazovateľov, ktoré sú z hľadiska oboch hotelov pre analýzu kľúčové. Výsledkom analýzy bude vyhodnotenie výkonnosti elektronického marketingu, prípadne vypracovanie odporúčaní, ktoré povedú k zvýšeniu jeho efektívnosti. Teoretická časť práce je venovaná technológií sociálnych sietí, ktorá je v dnešnej dobe považovaná za dôležitý element marketingového mixu hotelov. V rámci tejto časti budem charakterizovať technológiu sociálnych sietí a následne popíšem predpoklady pre implementáciu tejto technológie do marketingového mixu hotelov Aria a Golden Well. Záverečná časť bude venovaná charakteristike vybraných technológií sociálnych sietí, ktoré z pohľadu hotelov považujem za dôležité.
Klíčová slova: twitter ; PPC kampaň; elektronický marketing; blog; kľúčové slová; tripadvisor; facebook; sociálne siete

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využitie sietí „Social Media Networks“ a analýza trendov elektronického marketingu v hotelierstve
Překlad názvu: Application of social media networks and electronic marketing analysis in the hotel industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: My thesis is focused on the area of electronic marketing in the hotel industry. It's based on the analysis of the metrics of electronic marketing effectiveness, in particular in the view of two Prague hotels, Aria and Golden Well. The main goal of my thesis is to provide an analysis of selected metrics, which are crucial for evaluating the effectiveness of electronic marketing. The output of the analysis will represent overall evaluation of the electronic marketing effectiveness, followed by the recommendations for optimizing individual processes in order to gain better results. The second part of my thesis is focused on theoretical explanation of the social media technology. This technology is currently considered to be an important element of the hotel's marketing mix. Firstly, I will describe the basics of the social media technology and also requirements, which need to be fulfilled in order to implement this technology into the marketing mix of the Aria hotel and Golden Well hotel. I the final part of my thesis, I will describe selected social media technologies, that can be used within both hotels.
Klíčová slova: blog; twitter; keywords; PPC campaign; tripadvisor; facebook; social media network; electronic marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2009
Datum podání práce: 15. 4. 2010
Datum obhajoby: 24.08.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce21790_xjant17.pdf [1,80 MB]
Oponentura17524_Juhás.pdf [34,22 kB]
Hodnocení vedoucího21790_pour.pdf [34,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21790/podrobnosti