Hledat
Pokročilé hledání

Zákazník cestovní kanceláře a jeho právní ochrana

Autor práce: Zagrekova, Valeriia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Osoba oponující práci: Butakova, Helena
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Zagrekova, Valeriia
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta managementu v JH [cs]
Faculty of Management [en]
Název katedry:Katedra společenských věd [cs]
Department of Social Sciences [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Zákazník cestovní kanceláře a jeho právní ochrana [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Customer Travel Agency and its Legal Protection [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
ochrana spotřebitele; Quicktour; cestovní smlouva; zákon č. 159/1999 Sb.; cestovní kancelář [cs]
travel agency; consumer's protection; Quicktour; travel contract; the Act 159/1999 Sb. [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem práce je analýza práv klientů cestovní kanceláře a možnosti jejich realizace podle občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele v závislosti na znění nového občanského zákoníku. Analýza trhu pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku a nastínění vybraných případů zkrachování cestovních kanceláří a s tím související finanční dopady na zákazníka. Zjištění na základě dotazníkového šetření, zda mají účastníci cestovního ruchu jako klienti českých cestovních kanceláří povědomí o svých právech a povinnostech. Dalším cílem mé bakalářské práce je analýza ochrany spotřebitele ve vybrané cestovní kanceláři a vytvořeny návrhy a doporučení, které by cestovní kanceláři pomohly zlepšit ochranu jejich zákazníků v souladu s právem. [cs]
The aim of the work is to analyze the rights of customers of travel agencies and the possibility of their realization according to the Civil Code and the Act of consumer's protection depending on its formulation of the New Civil Code. Analyze the insurance market of travel agencies in case of bankruptcy and outline selected cases of default travel agencies and related financial impact on customers. Determine with help of the survey whether participants as customers of Czech travel agencies know about their rights and obligations. Another aim of my work is to analyze consumer's protection in selected travel agency and made suggestions and recommendations that would help the travel agency to improve their customer's protection according to the law. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Hejda, Jan
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Butakova, Helena
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:07.05.2012
Datum poslední editace záznamu:18.06.2014 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 17.06.2014
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce37596_xzagv00.pdf [ 1,11 MB ]
Oponentura38142_Butakova.pdf [ 133,97 kB ]
Hodnocení vedoucího37596_hejda.pdf [ 147,83 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/37596/podrobnosti