VYBRANÉ VEŘEJNÉ PROSTORY MĚSTA KOLÍNA JAKO SOUČÁST KULTURNÍ TRADICE A MOŽNÝ EKONOMICKÝ ZDROJ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
VYBRANÉ VEŘEJNÉ PROSTORY MĚSTA KOLÍNA JAKO SOUČÁST KULTURNÍ TRADICE A MOŽNÝ EKONOMICKÝ ZDROJ
Překlad názvu:
Selected public spaces in Kolín as a part of the cultural tradition and possible economic resource
Autor práce:
Ulrychová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Novák, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Kouba, Vojtěch
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with the issue of public spaces of present cities and the return of investment inserted in their refurbishment and maintenance. Thesis describes the current trends in approaches to design these spaces which are mostly different from the approaches in 20th century on the base of the historical urban development of public spaces. Thesis analyzes the spatial planning tools and their effect on the formation and maintenance possibilities of public space. Case studies shows selected public spaces in the city Kolín and describes the advantages and disadvantages of particular master plan and regulation plan. Pitfalls associated with protection and also benefits from protection are described using the example of urban conservation. In conclusion, the revenues that result from the use of public spaces and their potential economic resource are listed on the model situation.
Klíčová slova:
urban heritage area; public space; master plan; Kolín ; regulation plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2013
Datum podání práce:
1. 1. 2014
Datum obhajoby:
25.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45413_xulrm00.pdf [8,57 MB]
Oponentura:
38644_xkouv10.pdf [246,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
45413_novz01.pdf [273,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45413/podrobnosti