zamestnanecky vyhody v organizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
zamestnanecky vyhody v organizace
Autor práce:
Konstantinova, Yekaterina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Quigley, Martin John David
Osoba oponující práci:
Palíšková, Marcela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of Bachelor's Thesis is to introduce the system of employee benefits in Kazzinc, to determine what employee benefits are preferred (by employees), and whether they have a significant impact on their satisfaction. Another important finding is whether the employees are sufficiently well-informed about the employee benefits currently being offered by the company. The Bachelor's Thesis is divided into two parts; the theoretical and practical sections. The theoretical part defines the basic terms, and basic characteristics, related to the employee benefits. The practical part deals with the performance of Kazzinc, and the benefits which it offers to the employees. The survey method was used in order to measure the level of employee awareness of the benefits on offer, as well as their level of satisfaction.
Klíčová slova:
Human resources management,; Remuneration of employees; Employee benefits

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 1. 2014
Datum podání práce:
30. 5. 2014
Datum obhajoby:
19.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46195_xkony00.pdf [1,34 MB]
Oponentura:
38434_paliskm.pdf [325,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
46195_quigley.pdf [335,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46195/podrobnosti