Kvalita služieb v železničnej doprave

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalita služieb v železničnej doprave
Autor práce:
Tichý, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hůlová, Marie
Osoba oponující práci:
Kořánová, Helena
Jazyk práce:
Slovensky
Abstrakt:
Otvorený trh prináša konkurenciu aj do železničnej dopravy. Táto bakalárska práca poskytuje bližší pohlaď na služby ponúkané železničnými dopravcami RegioJet, LEO Express a České dráhy na území Českej republiky. Taktiež uvádza príklady poskytovaných služieb v železničnej doprave zo zahraničia. Jej cieľom je porovnanie týchto služieb a na základe dotazníkového výskumu navrhnutie zmien vedúcich k vylepšeniu služieb dopravcu České dráhy a.s.
Klíčová slova:
železničná doprava; kvalita; služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalita služieb v železničnej doprave
Překlad názvu:
Quality of service in railway industry
Autor práce:
Tichý, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Hůlová, Marie
Osoba oponující práci:
Kořánová, Helena
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Open market brings competition to the railways as well. This bachelor thesis provides insight into the services provided by rail operators RegioJet, LEO Express and České dráhy in the Czech Republic. It also provides examples of services in railway transport from abroad. Its objective is to compare these services and propose some changes that may lead to an improvement in service of České dráhy a.s.
Klíčová slova:
railways; service; quality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2014
Datum podání práce:
30. 4. 2014
Datum obhajoby:
25.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46599_xtict00.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
38565_koranova.pdf [614,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
46599_hulova.pdf [328,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46599/podrobnosti