Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Asset Allocation of Czech Third Pillar Pension System compared to Finnish Autonomous Funds and long-term Effect on Investment Returns

Autor práce: Vandas, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Osoba oponující práci: Derner, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Asset Allocation of Czech Third Pillar Pension System compared to Finnish Autonomous Funds and long-term Effect on Investment Returns
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The diploma thesis provides an analysis of Czech third pillar pension system asset allocation and resulting investment performance compared to pension system in Finland. The first part provides a detailed analysis of pension system in The Czech Republic and its key parameters with focus on investment regulatory limits, all in context of reform of the system effective as of 1st January 2013. The second part of this work provides comparable data and information of Finnish pension system and provides qualitative comparison of both pension systems. To support the qualitative analysis and first sight assessments, the third part of this work forms several statistical models evaluating investment performance of pension funds between years 2002-2012. An impact of individual asset groups to investment returns of both funds is evaluated for the same time period.
Klíčová slova: Pension funds; Long-term investment performance; Asset allocation; Asset allocation regulative limits

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 17.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47438_xvanm43.pdf [1,09 MB]
Oponentura38303_xdert02.pdf [248,31 kB]
Hodnocení vedoucího47438_musilek.pdf [218,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47438/podrobnosti