Analysis of the Maritime Transportation in Vietnam

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of the Maritime Transportation in Vietnam
Autor práce:
Nguyen, Linh Phan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kolář, Petr
Osoba oponující práci:
Vinš, Marek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis is to provide comprehensive pictures about the Vietnam's maritime transportation from its establishing stage to its current status of operation and especially objectives & orientation for further development. Also, this analysis indicates some of author's thoughts and suggestions toward the government's policies as well as some recommendations to the maritime transport enterprises to tackle their threats and weaknesses based on their strengths for future opportunity and development.
Klíčová slova:
International Maritime Transportation; Orientations and Objectives for the Maritime Transportation in Vietnam; Maritime Transportation in Vietnam

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2013
Datum podání práce:
30. 6. 2014
Datum obhajoby:
17.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44093_xngul13.pdf [1,09 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44093/podrobnosti