International Strategy of French Wine Company within a Global Wine Market

Autor práce: Daniel, Clément Quentin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: International Strategy of French Wine Company within a Global Wine Market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The objective of the thesis is to investigate how a wine company plays on a globalized wine market and what are the adopted strategies in order to penetrate new markets. Some recommendations will be provided in order to improve the company's presence. In this perspective two different markets will be analyzed: American and Chinese. For both markets we highlighted the main trends of consumption, the national production and competition. Moreover we described how the chosen company penetrated these markets, what are the stakes for the enterprise. The French wine market suffers since 1960's and its consumption is going down every year. From this assessment French wine companies try to develop their activities abroad and reach new markets. The US market is the largest in the world in term of consumption in volume. The Chinese wine market is rather new but faces an incredible increase. The potential on both markets are substantial.
Klíčová slova: International marketing; Strategies of implementation; Global wine market; Wine business; French wine company

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 17.02.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45504_xdanc00.pdf [1,69 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45504/podrobnosti