Co se děje na VŠE?

28. 11. 2017 - Absolventské úterý – Nové výzvy energetiky

Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Zabezpečení PHP aplikací

Autor práce: Urban, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Osoba oponující práci: Burkoň, Lukáš
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Urban, Daniel
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra informačních technologií [cs]
Department of Information Technologies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Zabezpečení PHP aplikací [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda PHP applications security [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Architektura a nástroje Zend Frameworku; Útoky na webové aplikace; Zabezpečení aplikací v PHP [cs]
Zend Framework architecture and security tools; Secured applications in PHP; Attacks on web applications [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato práce se zabývá problematikou několika nejznámějších typů útoků na webové aplikace, ukazuje jak se jim lze efektivně bránit na úrovni skriptovacího jazyka PHP a jak si lze usnadnit práci s použitím frameworku Zend. Cílem této práce je poukázat na nutnost dodržování bezpečnostních zásad při psaní aplikací, problematiku útoků názorně vysvětlit, a ukázat způsoby obrany proti nim. Každá důležitá situace je podložena jednoduchým příkladem s ukázkou kódu. Při psaní a testování zdrojových kódů bylo použito PHP verze 5.3.0, MySQL 5.1.37 a Zend Framework 1.7.6. K formátování a zvýraznění kódu byl použit on-line nástroj Quick Highlighter (http://quickhighlighter.com). [cs]
This work deals with the most common types of web applications attacks. It shows, how to effectively defend our applications with PHP scripting language and how can we make our work easier with usage of Zend Framework. This work aims to show the need to follow security policies when writing own applications, to explain the attacks issues and demonstrate, how to defend. Every important situation is described on a simple example, supported with a short code block. When writing and testing used source codes, I used PHP version 5.3.0, MySQL 5.1.37 and Zend Framework 1.7.6. For code formating and highlighting effect, I have used the Quick Highlighter on-line tool (http://quickhighlighter.com). [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Pavlíček, Luboš
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Burkoň, Lukáš
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:04.10.2009
Datum poslední editace záznamu:07.06.2013 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2013
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucíhoSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.