Co se děje na VŠE?

29. 3. 2018 - Děkanské dny

Hledat
Pokročilé hledání

Zabezpečení PHP aplikací

Autor práce: Urban, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Osoba oponující práci: Burkoň, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zabezpečení PHP aplikací
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou několika nejznámějších typů útoků na webové aplikace, ukazuje jak se jim lze efektivně bránit na úrovni skriptovacího jazyka PHP a jak si lze usnadnit práci s použitím frameworku Zend. Cílem této práce je poukázat na nutnost dodržování bezpečnostních zásad při psaní aplikací, problematiku útoků názorně vysvětlit, a ukázat způsoby obrany proti nim. Každá důležitá situace je podložena jednoduchým příkladem s ukázkou kódu. Při psaní a testování zdrojových kódů bylo použito PHP verze 5.3.0, MySQL 5.1.37 a Zend Framework 1.7.6. K formátování a zvýraznění kódu byl použit on-line nástroj Quick Highlighter (http://quickhighlighter.com).
Klíčová slova: Architektura a nástroje Zend Frameworku; Útoky na webové aplikace; Zabezpečení aplikací v PHP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zabezpečení PHP aplikací
Překlad názvu: PHP applications security
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work deals with the most common types of web applications attacks. It shows, how to effectively defend our applications with PHP scripting language and how can we make our work easier with usage of Zend Framework. This work aims to show the need to follow security policies when writing own applications, to explain the attacks issues and demonstrate, how to defend. Every important situation is described on a simple example, supported with a short code block. When writing and testing used source codes, I used PHP version 5.3.0, MySQL 5.1.37 and Zend Framework 1.7.6. For code formating and highlighting effect, I have used the Quick Highlighter on-line tool (http://quickhighlighter.com).
Klíčová slova: Zend Framework architecture and security tools; Secured applications in PHP; Attacks on web applications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2009
Datum podání práce: 1. 12. 2009
Datum obhajoby: 2013
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucíhoSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.