Normative Power in the European Neighbourhood Policy

Autor práce: Adamčíková, Leona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maslowski, Nicolas
Osoba oponující práci: Durrmeyer, Sébastien

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Normative Power in the European Neighbourhood Policy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This Master's Thesis examines whether, and how the normative power of the EU has worked in the European Neighbourhood Policy and its previous forms of cooperation. Beginning with an analysis of theoretical approaches dealing with EU's identity and mainly with the normative power identity developed by Ian Manners and accomplished by Nathalie Tocci, the thesis moves on to an empirical analysis of the ENP and the preceding relations of the EU with its neighbours. Following Ian Manners' tripartite analytical method based on assessment of goals and means applied by a particular foreign policy actor and the impact of its actions, the EU's foreign policy towards its closest neighbours is being examined from the normative power perspective.
Klíčová slova: Ian Manners; Normative Power Europe; European Neighbourhood Policy; Nathalie Tocci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 11.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce32731_xadal08.pdf [2,56 MB]
Oponentura30908_qdurs00.pdf [213,09 kB]
Hodnocení vedoucího32731_masn00.pdf [44,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/32731/podrobnosti