Visegrádská skupina: vývoj a současné formy spolupráce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Visegrádská skupina: vývoj a současné formy spolupráce
Autor práce:
Zelená, Kamila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Řehořová, Veronika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this thesis is the development of the Visegrad Group from the foundation to present and forms of cooperation. The aim is to focus on the function and meaning of the Visegrad Group after achievement of the objectives that were set at its inception, and identify the nature of cooperation. Firstly, the thesis analyzes the historical development of the group, meaning a single institution - International Visegrad Fund. The next part deals with the position of the Visegrad Group countries in the European Union, namely the voting potential, the Eastern Partnership and the Presidency of the EU Council. Finally, the success of the cooperation presented that the visegrad cooperation makes sense after fulfilling the original aims, although it turned out that cooperation has a different character.
Klíčová slova:
V4+; European Union; visegrad cooperation; The Visegrad Group

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 10. 2011
Datum podání práce:
30. 11. 2012
Datum obhajoby:
13.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33708_xzelk00.pdf [901,33 kB]
Oponentura:
31438_rehv01.pdf [42,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
33708_inge.pdf [41,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33708/podrobnosti