Animačné služby v turistických letoviskách

Autor práce: Fodor, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci: Kondrashov, Alexey

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Animačné služby v turistických letoviskách
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá problematikou animačných služieb, ako významnej doplnkovej služby cestovného ruchu. Teoretická časť vymedzuje pojem animácia, približuje jej históriu a vysvetľuje, ktoré faktory ovplyvňujú jej fungovanie. Ďalej je v tejto časti vysvetlená profesia animátora a činnosť animačného tímu. V analytickej časti je na základe dotazníkového výskumu zhodnotená obľúbenosť a popularita animačných služieb. Táto časť taktiež prináša osobný postoj autora k danej téme.
Klíčová slova: animátor; animácia; animačné služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Animačné služby v turistických letoviskách
Překlad názvu: Animation services in resorts
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the animation services, as the significant complementary service of tourism industry. The first part of the thesis theoretically specifies the term animation and determines its history. It also explains the main elements, the animation is affected by. Furthermore, it clarifies the profession of the animator and activity of the animation team. The analytical part of the thesis, based on the questionnaire survey, evaluates the popularity of the animation services. Moreover, it brings the author's approach to the problem.
Klíčová slova: animation; animation services; animator

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2012
Datum obhajoby: 11.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce34511_xfodv00.pdf [1,02 MB]
Oponentura31697_xkona08.pdf [41,33 kB]
Hodnocení vedoucího34511_petru.pdf [41,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/34511/podrobnosti