Státní podpora vlastnického bydlení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Státní podpora vlastnického bydlení
Autor práce:
Forštová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Poláková, Olga
Osoba oponující práci:
Adamec, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Státní podpora vlastnického bydlení je zaměřena v České republice na podporu bydlení na poptávkové straně, tedy převážně na podporu stavebního spoření a hypotečního úvěrování. Pojem bydlení je vysvětlen obecně a charakterizuje bytovou politiku dle jednotlivých forem bydlení. Zhodnocen je i vývoj bytového fondu v České republice, z kterého vyplývá, že bytová výstavba neustále roste. Jednotlivé formy bydlení můžeme rozdělit na bydlení v osobním vlastnictví (vlastnické bydlení), družstevní bydlení a nájemní bydlení, které můžeme dále rozčlenit na soukromý a veřejný nájemní sektor a neziskové nájemní bydlení. Bydlení by mělo být finančně dostupné pro všechny domácnosti a výdaje za bydlení by neměly neúměrně zatěžovat důchod domácností. Za zdroje financování bydlení můžeme považovat hypoteční banky, komerční banky a stavební spořitelny, které nabízejí širokou škálu produktů k financování bydlení. Nástroje státní podpory bydlení dělíme na poptávkové a nabídkové. Nabídková strana je zaměřena na podporu investorů (obce, kraje) a nízko a středně příjmových skupin obyvatelstva prostřednictvím vládních subvencí a dotací. Poptávková strana se soustředí na podporu spotřebitelů, kde je státem podporováno vlastnické bydlení prostřednictvím individuálních subvencí. Státní podpora je zaměřena na podporu hypotečních úvěrů, stavebního spoření, ale je poskytována i nepřímo prostřednictvím daňových úlev. Jednotlivé instituce se předhánějí v nabízení produktů ze stavebního spoření a hypotečního úvěrování, díky nimž lze financovat vlastnické bydlení.
Klíčová slova:
nástroje státní podpory bydlení; státní podpora vlastnického bydlení; hypoteční úvěrování; stavební spoření; finanční dostupnost bydlení; vlastnické bydlení; bytový fond

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Státní podpora vlastnického bydlení
Autor práce:
Forštová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Poláková, Olga
Osoba oponující práci:
Adamec, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Státní podpora vlastnického bydlení je zaměřena v České republice na podporu bydlení na poptávkové straně, tedy převážně na podporu stavebního spoření a hypotečního úvěrování. Pojem bydlení je vysvětlen obecně a charakterizuje bytovou politiku dle jednotlivých forem bydlení. Zhodnocen je i vývoj bytového fondu v České republice, z kterého vyplývá, že bytová výstavba neustále roste. Jednotlivé formy bydlení můžeme rozdělit na bydlení v osobním vlastnictví (vlastnické bydlení), družstevní bydlení a nájemní bydlení, které můžeme dále rozčlenit na soukromý a veřejný nájemní sektor a neziskové nájemní bydlení. Bydlení by mělo být finančně dostupné pro všechny domácnosti a výdaje za bydlení by neměly neúměrně zatěžovat důchod domácností. Za zdroje financování bydlení můžeme považovat hypoteční banky, komerční banky a stavební spořitelny, které nabízejí širokou škálu produktů k financování bydlení. Nástroje státní podpory bydlení dělíme na poptávkové a nabídkové. Nabídková strana je zaměřena na podporu investorů (obce, kraje) a nízko a středně příjmových skupin obyvatelstva prostřednictvím vládních subvencí a dotací. Poptávková strana se soustředí na podporu spotřebitelů, kde je státem podporováno vlastnické bydlení prostřednictvím individuálních subvencí. Státní podpora je zaměřena na podporu hypotečních úvěrů, stavebního spoření, ale je poskytována i nepřímo prostřednictvím daňových úlev. Jednotlivé instituce se předhánějí v nabízení produktů ze stavebního spoření a hypotečního úvěrování, díky nimž lze financovat vlastnické bydlení.
Klíčová slova:
nástroje státní podpory bydlení; státní podpora vlastnického bydlení; hypoteční úvěrování; stavební spoření; finanční dostupnost bydlení; vlastnické bydlení; bytový fond

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 5. 2008
Datum podání práce:
8. 5. 2008
Datum obhajoby:
27.05.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8853_xforj09.pdf [1008,09 kB]
Oponentura:
5785_Adamec.pdf [176,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
8853_polak.pdf [166,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8853/podrobnosti