Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Logistika firmy Lagermax spedice a logistika s.r.o.

Autor práce: Blažková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Osoba oponující práci: Kyncl, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Logistika firmy Lagermax spedice a logistika s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce hodnověrně popisuje, jak jsou poskytovány logistické služby ve společnosti Lagermax spedice a logistika s.r.o. a jak se na konkrétních činnostech podílejí jednotlivá oddělení této firmy. Je také zaměřena na poskytnutí výstižných informací o fungování logistiky v praxi a přiblížení jednotlivých činností i čtenáři, který je v dané oblasti úplným laikem.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Logistika firmy Lagermax spedice a logistika s.r.o.
Překlad názvu: Logistics of the company Lagermax Forwarding and Logistics Ltd.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Tato práce hodnověrně popisuje, jak jsou poskytovány logistické služby ve společnosti Lagermax spedice a logistika s.r.o. a jak se na konkrétních činnostech podílejí jednotlivá oddělení této firmy. Je také zaměřena na poskytnutí výstižných informací o fungování logistiky v praxi a přiblížení jednotlivých činností i čtenáři, který je v dané oblasti úplným laikem.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2008
Datum podání práce: 11. 5. 2008
Datum obhajoby: 28.05.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce8923_xbenm31.pdf [418,17 kB]
Oponentura5854_Kyncl.pdf [53,41 kB]
Hodnocení vedoucího8923_rnovak.pdf [65,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/8923/podrobnosti