Hledat
Pokročilé hledání

Role marketingu v malých a velkých firmách: kvalitativní studie v sektoru FMCG

Autor práce: Sekyrková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Osoba oponující práci: Kolouchová, Daniela
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Sekyrková, Michaela
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra marketingu [cs]
Department of Marketing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Role marketingu v malých a velkých firmách: kvalitativní studie v sektoru FMCG [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda The role of marketing in small and large companies: A qualitative study in FMCG sector [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
hloubkové rozhovory; malé a velké společnosti; role marketingu v podniku; hodnota značky; FMCG; Marketing [cs]
the role of marketing in the company; brand equity; FMCG; Marketing; big and small companies; deep interviews [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem diplomové práce je zjistit dílčí rozdíly mezi pojetím marketingu v malých a velkých podnicích. Jedná se o kvalitativní studii zaměřenou na sektor FMCG. Jednotlivé diference byly zkoumány na základě zjištění, plynoucích z expertních rozhovorů se šesti manažery. Tři reprezentovaly malé podniky a tři zastupovaly velké mezinárodní korporace. Řada firem v dnešní době využívá marketingu, ale pro každou společnost, to znamená trochu něco jiného. Co se týče malých podniků a jejich vnímání marketingové funkce je spíše podceňováno. Mají tendenci si marketing spojovat pouze s jednotlivými aktivitami marketingové komunikace. Zatímco velké podniky se soustředí na potřeby a přání svých zákazníků a ty uspokojovat prostřednictvím svých produktů. Snaží se vytvářet hodnotné značky a budovat jejich silné postavení a jméno na trhu. [cs]
The goal of this master thesis is to define the main differences between marketing in small and big companies. This is a qualitative study focused on FMCG sector (Fast Moving Consumer Goods). The whole research is base on deep interviews with six managers. Three of them were representing small local businesses and the other three were from big international companies. A lot of companies are using marketing in their business today but it has a different meaning for each of them. As for small firms the marketing is supporting function which is connected mainly with the marketing communication activities. On the other hand the big companies are focused on meeting the needs of their customers through their products. They are trying also to build the strong brands of their products and categories. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Karlíček, Miroslav
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Kolouchová, Daniela
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:27.06.2012
Datum poslední editace záznamu:13.06.2013 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 11.06.2013
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce38264_xsekm06.pdf [ 569,72 kB ]
Oponentura30257_qkold01.pdf [ 428,00 kB ]
Hodnocení vedoucího38264_karlm.pdf [ 326,29 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/38264/podrobnosti