Termíny

16. 6. 2018 - 16. 6. 2018 - Uzávěrka přihlášek na programy MBA FPH

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Role marketingu v malých a velkých firmách: kvalitativní studie v sektoru FMCG

Autor práce: Sekyrková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Osoba oponující práci: Kolouchová, Daniela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role marketingu v malých a velkých firmách: kvalitativní studie v sektoru FMCG
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zjistit dílčí rozdíly mezi pojetím marketingu v malých a velkých podnicích. Jedná se o kvalitativní studii zaměřenou na sektor FMCG. Jednotlivé diference byly zkoumány na základě zjištění, plynoucích z expertních rozhovorů se šesti manažery. Tři reprezentovaly malé podniky a tři zastupovaly velké mezinárodní korporace. Řada firem v dnešní době využívá marketingu, ale pro každou společnost, to znamená trochu něco jiného. Co se týče malých podniků a jejich vnímání marketingové funkce je spíše podceňováno. Mají tendenci si marketing spojovat pouze s jednotlivými aktivitami marketingové komunikace. Zatímco velké podniky se soustředí na potřeby a přání svých zákazníků a ty uspokojovat prostřednictvím svých produktů. Snaží se vytvářet hodnotné značky a budovat jejich silné postavení a jméno na trhu.
Klíčová slova: hloubkové rozhovory; malé a velké společnosti; role marketingu v podniku; hodnota značky; FMCG; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role marketingu v malých a velkých firmách: kvalitativní studie v sektoru FMCG
Překlad názvu: The role of marketing in small and large companies: A qualitative study in FMCG sector
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this master thesis is to define the main differences between marketing in small and big companies. This is a qualitative study focused on FMCG sector (Fast Moving Consumer Goods). The whole research is base on deep interviews with six managers. Three of them were representing small local businesses and the other three were from big international companies. A lot of companies are using marketing in their business today but it has a different meaning for each of them. As for small firms the marketing is supporting function which is connected mainly with the marketing communication activities. On the other hand the big companies are focused on meeting the needs of their customers through their products. They are trying also to build the strong brands of their products and categories.
Klíčová slova: the role of marketing in the company; brand equity; FMCG; Marketing; big and small companies; deep interviews

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2012
Datum podání práce: 27. 1. 2013
Datum obhajoby: 11.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce38264_xsekm06.pdf [569,72 kB]
Oponentura30257_qkold01.pdf [428,00 kB]
Hodnocení vedoucího38264_karlm.pdf [326,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38264/podrobnosti