Ochrana spotřebitele se zaměřením na hypotéky a úvěry na bydlení

Autor práce: Niedobová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horová, Olga
Osoba oponující práci: Schlossberger, Otakar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ochrana spotřebitele se zaměřením na hypotéky a úvěry na bydlení
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá ochranou spotřebitele ve finančním sektoru a to se zaměřením na hypotéky a jiné úvěry na bydlení. Česká republika v roce 2004 vstoupila do Evropské unie, což ji přineslo mnohé výhody v oblasti implementace a nahrazení stávajících zákonů a jiných předpisů, které budou zabezpečovat ochranu spotřebitele v rámci celé Evropské unie. Práce osvětluje význam ochrany spotřebitele, dále důvody jeho ochrany a úskalí, se kterými se v současné době může setkat bankovní klient. V neposlední řadě jsou zde uvedeny nejen české ale i evropské zákony, které se zaměřují na danou problematiku.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ochrana spotřebitele se zaměřením na hypotéky a úvěry na bydlení
Překlad názvu: Consumer protection focused on mortgages and housing loans
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá ochranou spotřebitele ve finančním sektoru a to se zaměřením na hypotéky a jiné úvěry na bydlení. Česká republika v roce 2004 vstoupila do Evropské unie, což ji přineslo mnohé výhody v oblasti implementace a nahrazení stávajících zákonů a jiných předpisů, které budou zabezpečovat ochranu spotřebitele v rámci celé Evropské unie. Práce osvětluje význam ochrany spotřebitele, dále důvody jeho ochrany a úskalí, se kterými se v současné době může setkat bankovní klient. V neposlední řadě jsou zde uvedeny nejen české ale i evropské zákony, které se zaměřují na danou problematiku.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2008
Datum podání práce: 11. 5. 2008
Datum obhajoby: 05.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce8931_xnieh00.pdf [418,57 kB]
Oponentura5861_scho02.pdf [160,12 kB]
Hodnocení vedoucího8931_horova.pdf [125,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/8931/podrobnosti