Od recese k občanské iniciativě: prezidentská kandidatura Vladimíra Franze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Od recese k občanské iniciativě: prezidentská kandidatura Vladimíra Franze
Autor práce:
Čábalová, Nataša
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Němec, Jan
Osoba oponující práci:
Husák, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The objective of this bachelor's thesis was to provide a detailed analysis of the election campaign of Professor Vladimir Franz, who in 2012 became one of the candidates in the first ever direct presidential election in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis focuses on the powers of the Head of State, as well as their interoperability with the other executive branch of power - the government. The second chapter is concerned with the history of the debates on the change of the presidential election system from an indirect to a direct vote, the final form of the amendment of the Constitution, and also the profiles of the particular, both party and civil, candidates in the 2013 presidential election. In the opening part of the third chapter, the author focuses on the brief theory of the concepts of the civil society. The main part of the third chapter is concerned with a detailed analysis of the personality of Vladimir Franz, the ideals which he was advocating throughout his campaign, as well as an analysis of the Vladimir Franz Prezidentem initiative, its principles and ways of promotion.
Klíčová slova:
Presidential powers; Vladimir Franz; Civil initiative; Presitent; Direct presidential elections

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 9. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2013
Datum obhajoby:
20.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38515_xcabn00.pdf [1002,04 kB]
Oponentura:
32175_xhusj902.pdf [45,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
38515_nemecj.pdf [44,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38515/podrobnosti