Důsledky ekonomického růstu a poklesu a jejich vliv na postoje a chování lidí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Důsledky ekonomického růstu a poklesu a jejich vliv na postoje a chování lidí
Autor práce:
Šrám, Kristián
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hubinková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kašparová, Eva
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá psychologickými a sociálními důsledky hospodářského růstu a poklesu. Pohled na tyto důsledky překračuje prisma ekonomické teorie a cílem autora bylo rozebrat tématiku v širším kontextu společenských věd. Práce nepředkládá shrnutí veškerých důsledků ekonomického růstu a poklesu. Jejím účelem je demonstrovat souvislosti některých společenských fenoménů s ekonomickými podmínkami a naznačit tak základní mechanismy, prostřednictvím kterých se změny ekonomických podmínek mohou promítnout do postojů a chování lidí. Práce a použitý interdisciplinární aparát mohou mít praktický význam pro veškeré subjekty, jichž se diskutované vlivy významně dotýkají.
Klíčová slova:
Hospodářský cyklus; Životní spokojenost; Sociálně patologické jevy; Nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
27.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39121_xsrak04.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
33280_kasparov.pdf [57,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
39121_hubzuz.pdf [49,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39121/podrobnosti