Důsledky ekonomického růstu a poklesu a jejich vliv na postoje a chování lidí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Důsledky ekonomického růstu a poklesu a jejich vliv na postoje a chování lidí
Autor práce:
Šrám, Kristián
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hubinková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kašparová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis explores psychological and social consequences of economic expansion and recession. Perspective on those consequences transgresses the prism of economics and takes other social sciences into consideration as well. This paper does not provide the entire spectrum of all possible consequences. The purpose is to demonstrate, upon a basis of exploring several social phenomena that there are plausible connections between economic cycle and those phenomenons which furthermore serve as mechanisms by which economic expansion and recession impact behavioral aspects on individual level. This work, as well as applied interdisciplinary view on the topic, may provide practical information to any organization or social unit influenced by the subjects being discussed.
Klíčová slova:
Happiness research; Socially pathological phenomena; Unemployment; Economic cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
27.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39121_xsrak04.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
33280_kasparov.pdf [57,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
39121_hubzuz.pdf [49,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39121/podrobnosti